Terrorbrott i praktik och juridik

Underrättelse, säkerhetshotet och spioneri

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under kursdagen kommer du att erbjudas en god inblick i hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild.  Vad detta innebär för oss och hur kan vi skydda oss är en synnerligen aktuell fråga för många samhällsfunktioner i nuläget. Vidare kommer det att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället som ger en ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs. Stor vikt kommer att ägnas åt att ge en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga. Slutligen kommer du som kursdeltagare att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och liknande brott.

Uppdelning av dagens föreläsningstimmar:

 1. Vad är säkerhetspolisens och MUST bedömning avseende särskilt allvarliga fenomen? Hur ser utvecklingen ut avseende våldsbejakande extremism ut höger/vänster/miljö/islamism? Hur ser frågor kring påverkan mot beslutsfattare ut?
 2. Vilket är underrättelsehotet mot Sverige och vårt närområde? Hur påverkar Kina och Ryssland oss och på vilket sätt har händelserna i Ukraina utvecklat hotbilden? På vilket sätt arbetar utländska statsaktörer mot svenska skyddsvärden?
 3. Hur bör man följa enskilda företeelser och individer? På vilket sätt ser förekomsten av insiders och infiltration ut? Hur arbetar organiserad brottslighet och andra mot våra anställda?
 4. Hur jobbar Ryssland med hybrida hot och vad menas egentligen med detta? Vad innebär begreppet gråzon och hur bör man tänka i relation till olika händelser?
 5. Hur ser utvecklingen av den organiserade brottsligheten ut? Hur ser samhällsutvecklingen avseende säkerhet ut? 

Frågor av särskild juridisk natur som berörs är:

 1. Vad är terrorbrott och vad innebär en anpassning till terrorhotnivå 4? 
 2. Vad är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och hur kan myndigheter samarbeta avseende underrättelseinformation? Vad finns det för aktualiteter kring 19 kap BrB avseende spioneribrott m.m? Vad innebär signalspaning och vilka är lagreglerna kring detta?

Ur kursen

 • Du kommer att får en god inblick i hur utländska statsaktörer jobbar med Sverige och svenska intressen som målbild. Vad innebär detta för oss och hur kan vi skydda oss?
 • Du kommer att ges en gedigen inblick i det svenska underrättelsesamhället med ökad förståelse för hur dessa myndigheter inriktas och styrs.
 • Du kommer att få en god bild avseende terror, terrorbrottets juridiska natur samt hur systematiken kring hur svenska myndigheter jobbar med denna fråga.
 • Du kommer att få en god förståelse för lagstiftningen kring spioneri och liknande brott.

Kunnig och engagerad föreläsare gjorde detta till en intressant dag!”

”Mycket bra kurs.

”Bra och engagerande! Föreläsaren är en duktig talare och som åhörare blev man fångad av de intressanta berättelser och anekdoter han delade med sig av.”

Kursfakta

Målgrupp

Målgruppen för kursen är bred och inkluderar allt från myndighetsjurister, advokater och andra som genom sitt arbete kommer i kontakt med frågor eller miljöer där ökad förståelse för lagstiftning gällande rikets säkerhet är värdefull.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

 • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Häktning i brottmål

Häktning i brottmål

 • Nyhet

Teoretiska såväl som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa

21 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan