Retorik för jurister

Hur gör jag för att öka mitt genomslag? Retorik, tal och agerande för jurister

Föreläsare

 • Per Furumo

  Retorikkonsult, talarcoach och föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Men vad är det då som gör att det är så mycket intressantare att lyssna till vissa än till andra?

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt har en fördel. Inte minst gäller detta jurister.

En sak kan vi vara klara över: det handlar om oerhört mycket mer än enbart innehållet. Modern kommunikationsforskning från Harvard University och IMD visar detta påtagligt.

I denna kurs, som sker i workshopform, synliggör Per Furumo i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt, enkelt och funktionellt verktyg för såväl process och tvist, interna alternativt externa anföranden, undervisning eller pitch.

Ur kursen

 • Rösten – vårt mest ursprungliga och grundläggande (i samspel med kroppen) kommunikativa verktyg. Och alltjämt viktigaste!
 • Vad är det som som får orden att fästa, vad är det som berör? De senaste rönen utifrån kommunikationsforskning från Harvard University, IMD och andra ledande institutioner.
 • Introduktion till verktyget ”manualen för alla professionella talarsituationer” – vad påverkar och hur?
 • Hur åstadkommer jag vinnande retorik? Vägledning för intressantare samt tydligare berättelser
 • Hur ger jag förväntad ”torr” materia kött och blod?
 • Hur inleder jag? Hur avslutar jag?
 • Att skapa interaktion. Att ställa frågor och att lyssna
 • Samspelet mellan tal och hjälpmedel
 • Dramaturgins och timingens betydelse för mottagarens upplevelse och hur vi kan stimulera till lyssning och interaktion oberoende av ämne, innehåll och sammanhang
 • Att oberoende av ämne och innehåll alltid äga den professionella talarsituationen

Kursfakta

Målgrupp

Jurister och advokater, domare och rättstjänstemän, företagsjurister och affärsjurister, politiker och offentliga tjänstemän.
Även andra som vill förbättra sina kommunikationsfärdigheter inom juridiken och andra relaterade områden kan dra nytta av kursen. Retorik kan användas som ett verktyg både för processer och tvister, för både interna och externa presentationer, undervisning eller pitch.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Klarspråk – så funkar det

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt

07 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Vässa din skriftväxling!

Vässa din skriftväxling!

 • Webbinarium

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud

10 sep 2024
12 mar 2025
Information & anmälan
Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

 • Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet

09 sep 2024
09 dec 2024
10 mar 2025
16 sep 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan