Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Många jurister kommer i kontakt med redovisning och finansiella rapporter i sitt yrkesutövande. Målet med denna kurs är att ge kunskap och förståelse för hur redovisning upprättas, regleras och kan användas av jurister.  

Kursen består av tre avsnitt; introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning. Avsnittet introduktion till redovisning går genom redovisningens grunder och samband mellan finansiella rapporter. Avsnittet bokslut behandlar periodiserings- och värderingsfrågor vid bokslut samt bolagsrättsliga händelser och deras effekter på redovisat eget kapital. Vidare diskuteras principer och regelverk som styr hur redovisning upprättas och finansiella rapporter utformas.  

Under avsnittet läsa och förstå en årsredovisning gås de olika rapporterna i en årsredovisning igenom inklusive vilka upplysningar som lämnas. Vilka skillnader finns i årsredovisningar baserat på olika regelverk?  Vad innebär koncernredovisning? Slutligen behandlas hur man med utgångspunkt från information i årsredovisningen kan analysera företag, så kallad räkenskapsanalys.  

I kursen varvas teori löpande med praktiska övningar och exempel.

”Föreläsaren var väldigt pedagogisk och lyhörd för gruppens nivå och behov!”

”Kursen var både informativ och lärande”

”Jag rekommenderar berörda jurister att uppdatera sig genom denna kurs”

Ur kursen

 • Introduktion till redovisning
 • Redovisningens grunder
 • Samband mellan finansiella rapporter
 • Bokslut
 • Periodiserings- och värderingsfrågor vid bokslut
 • Bolagsrättsliga händelser och dess effekter på redovisat eget kapital
 • Reglering
 • Rättspraxis
 • Läsa och förstå en årsredovisning
 • Årsredovisningens delar
 • Jämförelse av årsredovisningar från olika regelverk
 • Koncernredovisning
 • Räkenskapsanalys

Kursfakta

Målgrupp

Jurister som i sitt yrkesutövande kommer i kontakt med redovisning, till exempel bolagsjurister, skattejurister, advokater och konkursförvaltare.

Kursprogram

08.30Registrering och frukost
09.00Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
17.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?

20 nov 2024
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

 • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer

25 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan