Miljöprocessen från samråd till dom

Fullständig genomgång av miljöprocessen, från ax till limpa

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen i miljöprocess ger en fullständig genomgång, från ax till limpa, av vad som händer i ett miljöprövningsärende hos mark- och miljödomstolen, hos miljöprövningsdelegationen och vidare hos Mark- och miljööverdomstolen i samband med överklagande.

Miljöprocessen syftar till att ge sökande, myndigheter och övriga parter tillgång till väl avvägda och rättssäkra tillstånd. Försiktighetsmått och skyddsåtgärder för miljön ska vägas mot sökandens förutsättningar, beaktat nationella bestämmelser och EU-rätten.

Miljöprocessen innehåller både naturvetenskapliga och juridiska utmaningar och kursen ger en god överblick över både hur en ansökan på lämpligt vis kan avgränsas juridiskt och hur den därefter kommer att bedömas av prövningsmyndighet och domstol. Kursen kan även med fördel anpassas efter särskilda önskemål.

Kursen motsvarade väl mina förväntningar, den var mycket intressant och lärorik. Jag tar med mig mycket från dagen”

”Inspirerande. Kunnig föreläsare”

”Bra innehåll, engagerad och kunnig lärare”

Ur kursen

 • Rätt förberedelse och fullständiga dokument innebär god processekonomi
 • Huvudinlagan jämte bilagor och vilka dokument som behövs
 • Samrådet- en viktig processförutsättning och vad innebär ”i tillräcklig omfattning”?
 • Vad är en MKB med rätt fokus och vad gör MKB ”läsbar”?
 • Skriftväxling och förberedelse inför huvudförhandling
 • Färdig eller fortsatt handläggning efter huvudförhandlingen?
 • Domen och dess rättskraft
 • Det allmänna villkoret, andra villkor samt åtaganden
 • Om att överklaga, rättsfrågor eller annat behov av vägledande praxis
 • Vad kan vi förvänta oss av miljöprövningen?

Kursfakta

Målgrupp

Målgruppen är handläggare och chefer vid kommunala och statliga myndigheter, tekniska och juridiska konsulter samt alla som berörs av miljöprövningen som parter.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken är över 20 år men är mer aktuell än någonsin!

24 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Vattenrätt

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål

10 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
02 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Nationell plan för vattenkraften

Nationell plan för vattenkraften

 • Webbinarium

Webbinarium: Nyhetsuppdatering av den nationella planen för vattenkraften

11 nov 2024
08 maj 2025
Information & anmälan