Målsägandebiträdets roll

Vägledning om det praktiska arbetet från förordnandet till dom och efter dom

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen omfattar en genomgång av målsägandebiträdets roll och ger vägledning kring det praktiska arbetet, från förordnande till dom samt efter dom. 

Arbetet som målsägandebiträde innebär att företräda brottsoffer under förundersökning, vid rättegång samt efter dom. Under denna process, som kan sträcka sig över en längre tidsperiod, ska målsägandebiträdet erbjuda stöd och vägledning till målsäganden.

Kursen kommer att förse deltagarna med kunskap om hur målsägandebiträdet bör agera under förhör, möjligheterna att begära överprövning, hantering av skadeståndsanspråk, biträde vid åtal, möjligheter att överklaga, samt processer i överrätt med mera.

Målsägandebiträdet har en betydelsefull roll, särskilt under förundersökningen. Hur man agerar som målsägandebiträde kan vara avgörande för om åtal kommer att väckas eller inte.

Ur kursen

  • När har man rätt till målsägandebiträde
  • Arbetet som målsägandebiträde under förundersökningen
  • Arbetet inför samt under huvudförhandling
  • Målsägandebiträde i hovrätt
  • När åklagaren inte överklagar- målsägandebiträdets roll och möjligheter

Kursfakta

Målgrupp

Biträdande jurister och nyblivna advokater samt advokater som inte jobbat som målsägandebiträde tidigare eller endast kort tid.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

  • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan