LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den består av många olika moment och kan därför uppfattas som komplex. Syftet med utbildningen är att ge en gedigen grundkunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner.

Paketerbjudande
Anmäl dig till fördjupningskursen samtidigt och få 20% rabatt. Ange kod ”LOU20” vid din anmälan för att ta del av erbjudandet. Gäller nyanmälningar.

”Fantastiskt bra! Pedagogisk framställning, klart och tydligt, väl genomtänkt, relevant, bra svar på alla frågor, utmärkt på alla sätt. Hann igenom hela utbildningsmaterialet”

”Kursen var relevant, hade en bra översikt och gav mig det jag behöver. Bra övningar, mycket bra kursledare. Allt var toppen!”

”Föreläsaren höll en hög kvalité och en seriös ansats till ett ämne som är tungt och svårt. Kursen var väl investerad tid där jag fick mycket matnyttig info på kort tid. Jag kommer absolut ha nytta av kursen i mitt arbete”

Ur kursen

 • Lagens uppbyggnad och innehåll
 • Vad omfattas av lagen och vad är undantaget?
 • Särskilt viktiga definitioner
 • Principer för offentlig upphandling
 • Tröskelvärden och upphandlingsförfaranden – öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, innovationspartnerskap m.m.
 • Upphandlingar som inte omfattas av direktivet – förenklat förfarande, urvalsförfarande och direktupphandling
 • Grunderna om ramavtal
 • Tekniska specifikationer, lagens begrepp för kravspecifikationen
 • Annonsering, tidsfrister och kommunikation
 • Grunderna i leverantörskvalificering – uteslutning, kontroll av leverantörens lämplighet och kvalificering av deltagare
 • Utvärdering och tilldelning av kontrakt
 • Avtalsspärr och tilldelningsbeslut
 • Miljöhänsyn och sociala hänsyn
 • Rättsmedel – överprövning av upphandling, överprövning av avtals giltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och tillsyn

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer utan tidigare erfarenhet av offentlig upphandling eller personer som vill uppdatera tidigare kunskaper. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare inom offentlig sektor.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen

16 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
LOU och offentlig upphandling – fördjupning

LOU och offentlig upphandling – fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut

09 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Optimera ditt avtalsskrivande

Optimera ditt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

18 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
15 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan