LOU och offentlig upphandling – fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den består av många olika moment, och kan därför uppfattas som komplex. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU), hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka delar som ingår samt visa exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken.

Utbildningen genomförs i positiv anda och i ett prestigelöst klimat för att skapa delaktighet och förståelse för de möjligheter som offentlig upphandling ger. Deltagarna kommer löpande att beredas tillfälle att ställa frågor och utrymme kommer att ges för diskussioner. För att ge en ökad förståelse för regelverket och dess praktiska tillämpning blandas föreläsningsmoment löpande med övningar.

Paketerbjudande
Anmäl dig till båda LOU-kurserna samtidigt och få 20% rabatt. Ange kod ”LOU20” vid din anmälan för att ta del av erbjudandet. Gäller nyanmälningar.

Ur kursen

Upphandlingsprocessen
Förfrågningsunderlagets struktur och utformning – genomgång av krav på leverantören, kravspecifikation (krav på varan/tjänsten/entreprenaden), tilldelningskriterier och avtal
Metoder för utformning av krav – så ställs krav på leverantören och krav på upphandlingsföremålet
Avtalsvillkorens funktion som krav, under upphandlingen och vid avtalstiden
Förutsättningarna för att genomföra förhandlat förfarande
Utvärdering, tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
Ramavtal – fördjupning. Olika modeller av ramavtal och avrop
Dynamiska inköpssystem
Regler om ändring och avslutande av kontrakt.
Uppdelning av kontrakt

Johan är mycket bra, engagerad och intresseväckande. Ett svårt område som blev roligt tack vare honom”

”Oerhört kompetent och duktig föreläsare”

”Kursen hade ett uppdaterat material och ett bra upplägg. Fantastisk föreläsare!”

Kursfakta

Målgrupp

Alla som har grundläggande kunskaper i offentlig upphandling och kommer i kontakt med offentlig upphandling. Kursen riktar sig exempelvis till jurister, advokater, bolagsjurister, inköpare, upphandlare, beställare, kravställare och beslutsfattare.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

LOU och offentlig upphandling

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken

08 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan