Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist.

Den här kursen syftar till att ge icke-jurister en introduktion och grundläggande förståelse för det juridiska systemet och dess olika verktyg, och därmed skapa förutsättningar för en säkrare och tydligare rättstillämpning.

Kursen går igenom hur den svenska rättsordningen och dess rättsregler fungerar, på vilket sätt rätten är indelad i olika rättsområden och vilken betydelse detta har för hur ett ärende ska hanteras. Vidare behandlas vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt innebörden av de vanligast förekommande juridiska begreppen inom myndigheterna. Även överklagandeprocessen och domstolarnas roll behandlas.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig verksamhet och inte har juridisk utbildning men som ändå regelbundet kommer i kontakt med juridiska begrepp och dokument.

”Per är mycket duktig och han genomförde utbildningen på ett fint och taktfullt sätt.

”Kunnig föreläsare som gav mycket bra svar på frågor.

”Per Andersson har förmåga att förmedla kunskaperna på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt.

Ur kursen

 • Rättens indelning i områden
 • Rättsregler
 • Den offentliga verksamheten
 • Offentliga organ/offentlig verksamhet
 • Myndigheterna och deras organisation
 • Myndighetsstyrning
 • Regeringens styrmedel
 • Förordning, regleringsbrev, uppdrag
 • Förbudet mot ministerstyre
 • Förvaltningsbeslut
 • Formalia, tillkomst och utformning
 • Begrepp
 • Rättsverkningar
 • Överklagbarhet/omprövning
 • Verkställighet

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig verksamhet och inte har juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med såväl juridiska begrepp och hanterar juridiska dokument.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Att bemöta rättshaveristiskt beteende

 • Webbinarium

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet

09 sep 2024
09 dec 2024
10 mar 2025
16 sep 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Klarspråk – så funkar det

Klarspråk – så funkar det

Praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt

07 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Amerikansk politik och juridik- i ljuset av presidentvalet

Amerikansk politik och juridik- i ljuset av presidentvalet

 • Aktuellt
 • Nyhet

Andreas Utterström ger i denna valupptakt fördjupad kunskap och vidare inblick i alla relevanta juridiska och politiska aspekter av valet samt och förståelse för det amerikanska rättssystemet.

03 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan