Juridik för icke-jurister – Komprimerad

Webbinarium: En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar

Föreläsare

Kurstillfällen

 • 05
  nov
  2024

  Kl 09:00 – 12:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist.

Den här kursen syftar till att ge icke-jurister en introduktion och grundläggande förståelse för det juridiska systemet och dess olika verktyg, och därmed skapa förutsättningar för en säkrare och tydligare rättstillämpning.

Kursen går igenom hur den svenska rättsordningen och dess rättsregler fungerar, på vilket sätt rätten är indelad i olika rättsområden och vilken betydelse detta har för hur ett ärende ska hanteras. Vidare behandlas vilka regler som styr den offentliga verksamheten samt innebörden av de vanligast förekommande juridiska begreppen inom myndigheterna. Även överklagandeprocessen och domstolarnas roll behandlas.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig verksamhet och inte har juridisk utbildning men som ändå regelbundet kommer i kontakt med juridiska begrepp och dokument.

Ur kursen

Rättens indelning i områden;
Rättsregler;
Den offentliga verksamheten;
Offentliga organ/offentlig verksamhet
Myndigheterna och deras organisation
Myndighetsstyrning;
Regeringens styrmedel
Förordning, regleringsbrev, uppdrag
Förbudet mot ministerstyre
Förvaltningsbeslut;
Formalia, tillkomst och utformning
Begrepp
Rättsverkningar
Överklagbarhet/omprövning
Verkställighet

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom offentlig verksamhet och inte har juridisk utbildning men ändå kommer i kontakt med såväl juridiska begrepp och hanterar juridiska dokument.

Kursprogram

09.00Kursen startar
12.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation. Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Juridik för icke-jurister

Juridik för icke-jurister

En introduktion för icke-jurister om hur det juridiska systemet fungerar och verkar

16 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
08 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan