Häktning i brottmål

Teoretiska såväl som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att förse deltagarna med både teoretiska och praktiska kunskaper om häktning enligt 24 kap. RB – från början till slut.

Häktning är det mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen och förekommer i mycket stor utsträckning. God kännedom om reglerna är därför av stor betydelse för samtliga aktörer inom rättsväsendet. Under kursen behandlar vi bland annat beviskrav, straffskalor, särskilda häktningsskäl, proportionalitet, häktning av ungdomar samt häktning vid huvudförhandling och dom, inklusive EKMRs
praktiska betydelse.

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att kunna tillämpa sina kunskaper i praktiken när de är involverade i brottmål där häktning förekommer, exempelvis vid häktningsförhandlingar, hantering av processuella frågor och vid huvudförhandlingar.

I priset för kursen ingår boken ”Häktning” som är författad av kursens föreläsare.

Ur kursen

 • Allmänt om häktning enligt 24 kap.
 • Hur bedömer man sannolika skäl?
 • Vilka straffskalor gäller?
 • Recidivfara, flyktfara och kollusionsfara
 • Restriktioner
 • Proportionalitet
 • Häktning av unga
 • Häktning vid huvudförhandling och dom
 • EKMR:s praktiska betydelse

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, åklagare och domare men kan vara av värde även för poliser, socialsekreterare eller övriga med behov av förståelse för häktning som straffprocessuellt tvångsmedel. Även journalister med behov av att känna till mer om ämnet skulle kunna ha nytta av kursen.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

 • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Målsägandebiträdets roll

Målsägandebiträdets roll

 • Nyhet

Vägledning om det praktiska arbetet från förordnandet till dom och efter dom.

30 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan