GDPR 3 – avancerat dataskydd

Hur man uppnår ett avancerat dataskydd

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur uppnås ett dataskydd som på djupet är integrerat i verksamheten? Hur ska kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard tolkas, och hur kan dessa principer genomföras i praktiken?

Allt fler organisationer börjar använda sig av artificiell intelligens och analys av stora datamängder. Under vilka förutsättningar går denna utveckling att förena med GDPR:s krav? Fokus riktas också mot dataskyddskrav i samband med anskaffning av IT och andra avtalsrelaterade frågor.

Under ett inledande nyhetsblock ges en översikt över den senaste rättsutvecklingen och vissa dagsaktuella frågor. Kursen ger även tillfälle till erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera praktiska framgångsfaktorer med andra dataskyddsspecialister.

Boka GDPR 1-3 samtidigt till paketpriset 22 900 kr (ex.moms).

Ur kursen

 • Senaste nytt: Ny praxis, nya vägledningar m.m.
 • Aktuella frågor för den som arbetar med dataskydd
 • Behovet av ett fördjupat dataskyddsarbete
 • Hur skapas ett dataskydd som är integrerat i verksamheten?
 • Inbyggt dataskydd i teori och praktik
 • Rättslig grund för behandlingen – fördjupad analys och praktiskt tillvägagångssätt
 • AI och big data – går det att förena med dataskydd?
 • Automatiserade beslut: Hur ska artikel 22 i GDPR tolkas och implementeras?
 • Maskininlärning med hjälp av personuppgifter.
 • Fördjupning i de rättsliga grunderna – ny rättsutveckling samt praktiska överväganden
 • GDPR i avtalssituationer
 • Dataskyddskrav vid anskaffning av IT
 • Erfarenhetsutbyte och frågor

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har grundläggande kunskaper om dataskydd (motsvarande kursen GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning) och som vill få nya insikter om det praktiska arbetet med dataskydd samt fördjupade kunskaper om utvalda rättsliga frågor. Kursen är relevant både för privat och offentlig sektor.

Kursprogram

08.30Registrering och frukost
09.00Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

 • Nyhet

En fördjupning i centrala tillämpningsfrågor

06 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan