GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

En fördjupning i centrala tillämpningsfrågor

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Under kursen diskuteras hur detta arbete rent praktiskt kan organiseras och bedrivas. Hur får man genomslag för dataskyddsarbetet i praktiken? Hur genomförs en konsekvensbedömning avseende dataskydd? Hur bör personuppgiftsincidenter hanteras?

Kursen ger också en fördjupning i centrala tillämpningsfrågor. Personuppgiftsansvaret analyseras i ljuset av den senaste rättspraxisen från EU-domstolen och dessutom diskuteras metod och tolkningsfrågor vid tillämpning av behandlingsreglerna. Hur kommer man t.ex. fram till om en behandling är ”nödvändig” enligt förordningen? Ett av passen behandlar också förutsättningarna för överföring till tredjeland efter EU-domstolens dom i Schrems II-målet och det nya adekvansbeslutet avseende USA.

Båda kursledarna deltar under hela dagen och det finns tillfälle för deltagarna att ställa frågor och att bidra med egna erfarenheter.

Kursen behandlar frågor som är relevanta både i den privata och den offentliga sektorn.

Boka alla tre GDPR-kurser samtidigt till paketpriset 22 900 kr (ex.moms).​

Ur kursen

  • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
  • Dataskyddsorganisation och arbetssätt
  • Analys av personuppgiftsansvaret och användningen av personuppgiftsbiträden, inkl. ny praxis
  • Dataskyddsombudet: roll, ställning och praktiska utmaningar
  • Hur kommer man fram till om en behandling är tillåten? – om dataskyddets metod m.m.
  • Hur bör arbetet med incidentrapportering och konsekvensbedömning avseende dataskydd bedrivas?
  • Överföring till tredjeland – praktiska övervägande efter Schrems II-domen och det nya adekvansbeslutet avseende USA
  • Användning av molntjänster m.m.

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har grundläggande kunskaper om dataskydd (motsvarande kursen GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning) och som vill få nya insikter om det praktiska arbetet med dataskydd samt fördjupade kunskaper om utvalda rättsliga frågor. Kursen är relevant både för privat och offentlig sektor.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

  • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 3 – avancerat dataskydd

GDPR 3 – avancerat dataskydd

  • Nyhet

Hur man uppnår ett avancerat dataskydd

16 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan