Förhörsteknik som arbetsredskap

Senaste vetenskapliga forskningen om hur man intervjuar/förhör på ett effektiv och etiskt sätt

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den ofta viktigaste informationskällan vid kvalificerat utredningsarbete är förhör (intervju) med människor som har något relevant att tillföra.

Om dessa förhör genomförs professionellt blir resultatet ofta fullständig och tillförlitlig information, men om förhören är undermåliga blir resultatet det motsatta. Om man möter personer som är villiga att verkligen försöka berätta vad de vet, är det viktigt att ha kunskap om så kallade minnesunderlättande intervjutekniker. Om man däremot möter personer som är mindre samarbetsvilliga och/eller eventuellt har något att dölja, är det viktigt att ha kunskap om strategiska förhörstekniker.

Kursen syftar till att ge djupgående beskrivningar av de intervju- och förhörstekniker som har stöd i den senaste vetenskapliga forskningen, att förmedla hur man intervjuar/förhör på ett effektivt, men samtidigt etiskt försvarbart, sätt.

Beskrivningar av grundläggande teoretiska bakgrundsantaganden varvas med belysande och konkreta exempel från faktiska fall.

Ur kursen

  • Minnespsykologi med relevans för intervju och förhör
  • Frågeteknik
  • Minnesunderlättande intervjutekniker
  • Vad utmärker strategiska interaktioner?
  • Strategiska förhörstekniker
  • Att värdera en muntlig utsaga (kriterier för tillförlitlighet)

Jag har gått på många utbildningar under mitt yrkesliv men har aldrig deltagit i något som varit så intressant och inspirerande.”

”Trots områdets komplexitet lyckades Pär Anders på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedla informationen så att den blev begriplig.”

”Välstrukturerat upplägg och bra underlag. Han hade en djup kompetens och delade med sig av en omfattande mängd av intressant information.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkesgrupper som bedriver utredningsarbete där man möter människor som har något att berätta. Det kan gälla utredare, inspektörer och handläggare inom t.ex. Försäkringskassan, Tullverket, Migrationsverket och Miljöförvaltningen. Kursen är relevant för polis, åklagare, men också för de som arbetar med rekrytering, att utreda misstanke om skatte/ekobrott samt försäkringsbedrägerier.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

  • 2 dagars kurs
  • Nyhet

2 dagars kurs: Förberedelse inför förhandling, förhandlingsanalys, kommunikationspsykologi samt avtals- och tvistelösningsförhandling och relationsbyggande genom förhandling

29 aug 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Terrorbrott i praktik och juridik

Terrorbrott i praktik och juridik

Underrättelse, säkerhetshotet och spioneri

15 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
21 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna

18 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan