Statsstöd – Fördjupning

Ekonomisk analys i statsstödbedömningar och samspelet med juridiken

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Har du kännedom om statsstödsregelverket och vill fördjupa dig i hur ekonomisk analys kan användas för att säkerställa efterlevnad med regelverket? 

Under denna halvsdagskurs går vi igenom vanligt förekommande ekonomiska begrepp och analysmetoder i statsstödsärenden och hur de tillämpas i praktiken. Ett återkommande tema under dagen är samspelet med juridiken och när ekonomisk analys kan kompletterara den rättsliga bedömningen.

Utgör en åtgärd en ekonomisk fördel? 

I en första del diskuterar vi när en åtgärd från staten, regioner och kommuner eller offentliga medel som fördelas via en privat aktör utgör en ekonomisk fördel. Om åtgärder från det offentliga inte ger en ekonomisk fördel, dvs. sker i linje med hur en marknadsaktör hade agerat, utgör den inte statsstöd. I praktiken ger det möjlighet för det offentliga att utvärdera om en åtgärd riskerar att klassas som statsstöd och i så fall anpassa sitt agerande i linje med hur en marknadsaktör hade agerat eller inte utföra åtgärden. Det kan även vara av betydelse för att utvärdera om en viss åtgärd faller under allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), exempelvis om stödmängden för en investering når tröskelvärdena. 

När är stöd förenligt med statsstödsreglerna? 

I en andra del diskuterar vi när stöd som ges av det offentliga är förenligt med statsstödsreglerna. Utgångspunkten är det s.k. avvägningstestet där de förväntade positiva effekterna balanseras mot de möjliga negativa effekterna. Kraven på ekonomisk analys och dokumentation har särskilt ökat vid bedömningen av överkompensation, vilket även kan vara betydelse för vissa stöd som ges under GBER. 

Ur kursen

  • Vilken roll har ekonomisk analys och underlag i statsstödsbedömningar?
  • Vilka krav ställs på dokumentation av ekonomisk analys i statsstödsprövningar? 
  • Vad bör särskilt beaktas vid de minimis-bedömningar?
  • När agerar det offentliga marknadsmässigt? 
  • Hur görs bedömningen av överkompensation? 
  • Vilka möjligheter finns att utforma offentliga investeringar och stöd enligt regelverket? 
  • Vilka varningsklockor bör särskilt beaktas?
  • När kan en potentiell stödmottagare anses vara i ekonomiska svårigheter och vad innebär det för begränsningar att lämna stöd?
  • Diskussionsfrågor

Kursfakta

Målgrupp

Jurister och andra beslutsfattare inom statlig, regional
och kommunal verksamhet, advokater, upphandlare, bolagsjurister och andra som har kännedom om statsstödsregelverket och deltar vid transaktioner (exempelvis lån, garantier, kapitaltillskott, bidrag)
med statliga medel.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Fika
13.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Statsstöd

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns

21 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Redovisning för jurister

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning

13 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
05 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

  • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan