Fåmansföretagsbeskattning

Genomgång av hur fåmansföretag och deras ägare beskattas i nationella och internationella situationer

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Fåmansföretagsbeskattningsreglerna är ständigt aktuella och nästan konstant föremål för regeländringar och praxisutveckling.

År 2021 sades skatteavtalen med Portugal och Grekland upp, bland annat med hänvisning till fåmansföretagares och andras möjligheter till så kallade exit-förfaranden. I maj 2022 tillsattes även en kommitté och en särskild utredare med uppgift att se över möjligheterna att förenkla utdelnings- och kapitalvinstbeskattningen, samt att åstadkomma en effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige, flyttar ut.

Vi inleder kursen med att titta på de så kallade klyvningsreglerna i 57 kap. IL och anknytande regler som tillsammans upprätthåller den progressiva beskattningen av tjänsteinkomster, men rör oss sedan snabbt över till innebörden av senare regelförändringar och praxis.

Därifrån går vi vidare till hur reglerna tillämpas i internationella situationer och hur tillämpningen påverkas av om bolagen, delägarna eller närstående har hemvist utomlands. Vi väger här in Sveriges internationella skatteavtalsrättsliga och EU-rättsliga åtaganden. Det visar sig nämligen att man kan ifrågasätta ett par av Skatteverkets lagstiftningstolkningar samt om en del skatteutfall verkligen är förenliga med EU-rättens grundläggande friheter.  

Kursen riktar sig främst till dig som har grundläggande förståelse för tretolvreglerna och internationell skatterätt.”

Ur kursen

  • Vilka företag träffas av den nya utökade fåmansföretagsdefinitionen i 57:3 IL?
  • Hur beskattas lån, utdelningar och kapitalvinster som tillfaller ägarna och deras närstående om de har hemvist i utlandet?
  • Uppfyller närstående som är begränsat skattskyldiga definitionen för utomstående i 57:5 IL?
  • Kan EU-rätten förhindra utdelningsbeskattning vid värdeöverföringar i oäkta koncerner?

”Mycket bra struktur och innehåll. Intressanta infallsvinklar”

”Jesper var mycket engagerad och påläst. Intresserad. Pedagogisk”

”Föredömlig föreläsning av väl insatt person som ändå var ödmjuk inför komplexiteten och skillnad mellan teori och praktik”

Kursfakta

Målgrupp

Jurister, rådgivare, ekonomer och revisorer som kommer i kontakt med fåmansföretag i sitt arbete och som behöver en förståelse för regelverket.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter

12 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Redovisning för jurister

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning

13 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
05 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

  • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan