Eviga frågor i skadeståndsrätten

En praktisk fördjupning i culpa-, kausalitets- och adekvansbedömning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Praktiskt arbete med syfte att utreda huruvida en inträffad skada ska ersättas med skadestånd eller inte leder med nödvändighet till underliggande bedömningsfrågor av en mängd olika slag. Från ett allmänt perspektiv är vissa av dessa frågor mer centrala än andra eftersom de aktualiseras i ett flertal fall. Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna fördjupade kunskaper beträffande ett antal ”eviga frågor” i skadeståndsrätten.

Anslaget är praktiskt orienterat. Målsättningen är att i möjligaste mån skildra hur man på ett systematiskt sätt bör gå till väga när frågor beträffande culpa, kausalitet respektive adekvans ska besvaras. Ett antal olika bedömningsmodeller förmedlas, detta med syfte att förstärka deltagarnas förmåga att genomföra vanskliga skadeståndsrättsliga bedömningar på ett rättssäkert sätt. Dessa modeller brukar anses vara till stor nytta vid praktisk hantering av allehanda skadeståndsärenden.

Utbildningen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Ur kursen

  • Culpa
  • Kausalitet
  • Adekvans
  • Bedömningsmodeller

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, försäkringsjurister, ansvarsskadereglerare och andra befattningshavare med behov av fördjupade kunskaper i skadeståndsrättens mest centrala bedömningsmoment.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till

08 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
28 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan