Entreprenadrättslig nyhetsdag

Den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Högsta domstolen har under senare tid visat intresse för entreprenadrättsliga frågor. Samtidigt prövas årligen ett flertal entreprenadrättsliga mål i hovrätterna. Dessutom blir den entreprenadrättsliga litteraturen allt mer omfattande och Svensk Byggtjänst ger ut nya versioner av AMA AF samt en ny AMA Funktion. 

Under denna kursdag går vi igenom den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrätt. Vi kommer också att belysa några allmänna civilrättsliga och avtalsrättsliga avgöranden som inte enbart tar sikte på entreprenadrättsliga frågor, men som i olika avseenden berör entreprenader. 

Kursen bygger på att du kan grunderna i entreprenadrätten, eftersom den spänner över ett brett fält. Den riktar sig främst till jurister eller andra verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen (beställare, entreprenörer eller konsulter) som vill bli uppdaterade på den senaste utvecklingen. Det kommer att ges stora möjligheter till frågor och diskussioner. Kursen är inriktad på civilrättsliga frågor avseende entreprenader och inte exempelvis offentlig upphandling eller miljörätt.

Ur kursen

  • Genomgång av senaste års praxis från Högsta domstolen och diskussion om rättsutvecklingen
  • Tematisk genomgång av ett antal rättsfall från hovrätten
  • Uppdatering om andra rättskällor och förändringar inom entreprenadrätten

Kursfakta

Målgrupp

Advokater, jurister samt personer inom bygg- och fastighetsbranschen (beställare, entreprenörer eller konsulter).

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

  • 2 dagars kurs

2 dagars kurs: Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och omgärdande lagstiftning

05 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen

16 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fördjupning och reflektion kring förvaltningsfrågor och tillsyn

22 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan