E-förvaltningens juridik 2

Nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete: fördjupa och uppdatera dina kunskaper om den senaste rättsutvecklingen inom juridiken för e-förvaltning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Jurister med inriktning mot e-förvaltningens juridik förväntas ofta lösa komplicerade rätts- och verksamhetsfrågor. Inte sällan är förväntningarna på flexibilitet och utvecklingstakt höga, inte bara från verksamhet och ledning, utan också från medborgarna. Samtidigt ska juristerna hänga med i den snabba utvecklingen, inte minst inom EU-rätten.

Kursen syftar till att ge jurister som arbetar med e-förvaltningsfrågor uppdaterade kunskaper om den senaste rättsutvecklingen, användningen av AI i offentlig sektor samt fördjupad förståelse för det praktiska juridiska arbetet. Det finns också tid för erfarenhetsutbyte och diskussion kring ”best practice”.

Under förmiddagen genomförs en workshop om det praktiska juridiska arbetet i e-förvaltningen medan eftermiddagen ägnas åt en nyhetsuppdatering kring nya och kommande regleringar. Dessutom analyseras de rättsliga frågor som aktualiseras vid användningen av AI i offentlig sektor.

Ur kursen

 • Hur kan det rättsliga arbetet utvecklas och effektiviseras?
 • Att ”bygga in juridiken” i teknik, rutiner, organisation och processer
 • Verktyg för att kravställa och kvalitetssäkra processer rättsligt
 • Kopplingen mellan avtal och utveckling
 • Rättsliga riskbedömningar
 • Samverkan mellan jurister och andra professioner
 • Stöd, gemensamma ställningstaganden m.m.
 • Översikt över nya regelverk som påverkar e-förvaltningen
 • Rättsliga aspekter på AI i offentlig sektor

Kursfakta

Målgrupp

Fortsättningskurs för jurister och andra intresserade yrkesgrupper i den offentliga sektorn.

Se även grundkursen E-förvaltningens juridik 1 – rättslig reglering och praktiskt arbete.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

 • Webbinarium

Webbinarium: Lär känna den nya rättsliga spelplanen för digitala tjänster och informationslagring i och med den nya EU-förordningen

18 sep 2024
Information & anmälan
E-förvaltningens juridik 1

E-förvaltningens juridik 1

 • Nyhet

Rättslig reglering och praktiskt arbete: få en överblick över centrala rättsområden och säkerställ kvaliteten på verksamhetens pågående digitaliseringsarbete och e-förvaltning

07 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering

Ett helhetsgrepp på juridiken kring molntjänster – rättsliga förutsättningar, säkerhetsarbete och molntjänstavtal

13 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan