E-förvaltningens juridik 1

Rättslig reglering och praktiskt arbete: få en överblick över centrala rättsområden och säkerställ kvaliteten på verksamhetens pågående digitaliseringsarbete och e-förvaltning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen har pågått i flera decennier men utvecklingstakten är fortsatt hög, såväl tekniskt och verksamhetsmässigt som juridiskt.

Jurister som ska stödja och kvalitetssäkra myndighetens digitaliseringsarbete behöver ha överblick över flera olika rättsområden, men även kunskaper om de verksamhetsmässiga förutsättningarna och samspelet mellan juridik och teknik.

Kursen ger deltagaren en överblick över de centrala rättsområden som rör e-förvaltningen och sätter in rättsfrågorna i sitt verksamhetsmässiga sammanhang. Bland annat berörs de rättsliga förutsättningarna för myndighetens hantering av information, digitalisering av ärenden och handläggning, samverkan mellan myndigheter samt anskaffning av IT-system.

Under kursen diskuteras även rollen som jurist i e-förvaltningen, t.ex. frågor som rör arbetssätt och samverkan med andra yrkesgrupper.

Ur kursen

 • Politiska förutsättningar för e-förvaltningen
 • Översikt över centrala regleringar
 • Centrala rättsfrågor
 • Utvalda rättsfrågor kopplade till digital informationshantering, t.ex. dataskydd, offentlighet- och sekretess, vidareutnyttjande av data, arkivering m.m.
 • Spänningar mellan rättsliga krav i olika regelverk
 • Juridiska aspekter på e-tjänster
 • Kravställning vid verksamhetsutveckling och anskaffning av system
 • Särskilda rättsfrågor vid samverkan mellan myndigheter
 • Juridiska aspekter på informationssäkerhetsarbetet
 • Rollen som e-förvaltningsjurist, förutsättningar för arbetet m.m.
 • Metoder för att säkerställa att processer, system och arbetssätt uppfyller de rättsliga kraven

Kursfakta

Målgrupp

Grundkurs för jurister och andra intresserade yrkesgrupper i den offentliga sektorn.
Se även fortsättningskursen E-förvaltningens juridik 2 – nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna

01 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

 • Webbinarium

Webbinarium: Lär känna den nya rättsliga spelplanen för digitala tjänster och informationslagring i och med den nya EU-förordningen

18 sep 2024
Information & anmälan
E-förvaltningens juridik 2

E-förvaltningens juridik 2

 • Nyhet

Nyheter och fördjupning i praktiskt juridiskt arbete: fördjupa och uppdatera dina kunskaper om den senaste rättsutvecklingen inom juridiken för e-förvaltning

04 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan