Nya förverkandelagstiftningen

En helt ny lagstiftning om förverkande av egendom föreslås träda i kraft i november 2024

Föreläsare

 • Victor Hensjö

  Kansliråd och huvudman
  Straffrättsenheten i Justitiedepartementet

 • Gustaf Almkvist

  Docent i straffrätt
  Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

En helt ny lagstiftning om förverkande av egendom föreslås träda i kraft i november. Den mest uppmärksammade förändringen är förslaget om att införa en ny förverkandeform, självständigt förverkande. Förverkandeformen gör det möjligt att – utan krav på att någon kan knytas till något konkret brott – förverka egendom från en person där egendomsinnehavet inte står i proportion till personens legitima förvärvskällor. Men reformen är betydligt större än så: hela förverkanderegleringen i 36 kap. brottsbalken har ersatts med nya bestämmelser. Dessutom föreslås en ny lag om förfarandet vid förverkande av egendom och åläggande av företagsbot.

Målet med kursen är att ge deltagarna förståelse för hur den nya förverkandelagstiftningen är uppbyggd, hur olika förverkandeformer relaterar till varandra och vad som gäller processuellt kring förverkande i olika situationer. Efter att ha gått kusen ska deltagarna ha goda förutsättningar att kunna hantera förverkandefrågor i konkreta mål. Kursen är främst inriktad på materiella och processuella frågor om förverkande av brottsvinster och oförklarade tillgångar, inte minst den nya förverkandeformen självständigt förverkande.

Kursen behandlar även frågor om tvångsmedel i förverkandeprocessen, den nya möjligheten för målsäganden att få sin skada ersatt genom förverkade medel samt beviskraven för olika förverkandeformer.

Ur kursen

 • Hur är den nya förverkandelagstiftningen uppbyggd och vad går den ut på?
 • Vad innebär förverkande av brottsvinster och oförklarade tillgångar?
 • Vad innebär beviskraven för respektive förverkandeform och när får förverkandesvaranden en förklaringsbörda?
 • Hur genomförs utredningen och domstolsprocessen vid självständigt förverkade?
 • Hur hanteras förverkande i relation till enskilda anspråk?

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och övriga jurister i såväl offentlig som privat sektor som önskar få ökad förståelse för hur den nya förverkandelagstiftningen fungerar och hur förverkandeprocessen går till.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Häktning i brottmål

Häktning i brottmål

 • Nyhet

Teoretiska såväl som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa

21 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Målsägandebiträdets roll

Målsägandebiträdets roll

 • Nyhet

Vägledning om det praktiska arbetet från förordnandet till dom och efter dom.

30 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan