Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med, och vill få fördjupade kunskaper kring, dataskyddslagstiftningen och dess olika områden.

Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis från EU-domstolen, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt ny EU-lagstiftning med koppling till dataskyddet.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på vissa nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Under dagen analyseras bl.a. hur EU-domstolens praxis kan vägleda vid tillämpningen av dataskyddslagstiftningen, förhållandet mellan dataskydd och yttrandefrihet samt samtycke som rättslig grund. Vidare diskuteras pixlar, delaknappar, cookies m.m. ur ett rättsligt perspektiv.

En gästföreläsning med Sören Öman ger deltagaren en fördjupning i vissa aktuella frågor, t.ex. behandling av uppgifter om lagöverträdelser, dataskydd i samband med rekrytering, ansiktsigenkänning och manuell behandling av personuppgifter.

Kursen avslutas med en gemensam frågestund med båda föreläsarna där även andra dataskyddsrättsliga frågor kan tas upp.

”Kunniga och inspirerande. Väl avvägt upplägg mellan praxis, författningstext och praktiska exempel.”

”Mycket kunniga föreläsare och genomtänkt innehåll”

”Mycket bra och intressanta iakttagelser om vad som är nytt inom relevanta områden i GDPR.”

Ur kursen

 • Nyheter och trender inom dataskyddet
 • Viktiga nya domar från EU-domstolen
  ePrivacy, bl.a. reglering av cookies och annan spårningsteknik
 • Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn
 • Metodfrågor när dataskyddsreglerna tillämpas
 • Förhållandet mellan GDPR och TF/YGL
 • EU-domstolens nya domar om yttrandefrihet och dataskydd
 • Vad krävs för att samtycke ska kunna användas som rättslig grund?
 • Praktiska överväganden kring samtycke
 • EU-domstolens praxis om personuppgiftsansvar
 • Praktiska överväganden vid datadelning: Ansvarig eller biträde?
 • Vilken insamling av personuppgifter sker på webbplatser?
 • Analysverktyg, sociala medier, marknadsföring, nyttofunktioner
 • ePrivacy/LEK:s tillämpning efter GDPR. En ny ePrivacy förordning?
 • EU-domstolens dom i FashionID-målet: När är webbplatsägaren personuppgiftsansvarig för tredjeparters insamling av personuppgifter på webbplatsen?
 • Dataskyddsmyndigheternas vägledning och praxis
 • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
 • Uppgift om lagöverträdelser – om spärrlistor, visselblåsningssystem m.m.
 • Dataskydd i samband med rekrytering
 • Ansiktsigenkänning: kamerabevakningsregler och dataskyddsregler
 • Manuell behandling efter EU-domstolens senaste praxis

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, förvaltningsjurister, personuppgiftsombud, handläggare, IT-chefer och andra som behöver fördjupad kunskap om hantering av personuppgifter.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

 • Nyhet

En fördjupning i centrala tillämpningsfrågor

06 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 3 – avancerat dataskydd

GDPR 3 – avancerat dataskydd

 • Nyhet

Hur man uppnår ett avancerat dataskydd

16 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan