Cybersäkerhet – Det digitala skyddet är viktigare än någonsin

Webbinarium: Det digitala skyddet är viktigare än någonsin, så här rustar du ett säkert cyberförsvar för både informationssäkerhet och datasäkerhet!

Föreläsare

Kurstillfällen

 • 02
  okt
  2024

  Kl 13:00 – 16:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här
 • 10
  apr
  2025

  Kl 13:00 – 16:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

Idag utgör information själva livsnerven för flertalet organisationer och behovet av att skydda denna har därför blivit en högprioriterad strategisk fråga för många ledningsgrupper. I takt med ökade legala krav samt den högre frekvensen av cyberangrepp blir samtidigt verkansgraden i de tekniska skydden allt viktigare liksom säkerheten i processer och rutiner, inklusive det sociala skyddet. Det är därför mer relevant att tala om informationssäkerhet i termer av verksamhetsskydd.

Kursen, som är icke-teknisk i sin utformning, tar sin utgångspunkt i organisationens verksamhet och de strategiska skyddsvärden som behöver skyddas mot otillbörlig åtkomst, manipulation och förstörelse liksom att informationen behöver vara tillgänglig när den behövs. 

För en organisation handlar det om att skydda information mot en uppsättning hot, och på så sätt säkerställa verksamhetens kontinuitet (exempelvis genom att säkerställa tillgång till källkod till verksamhetskritisk programvara), minimera verksamhetsrisk samt maximera avkastning på investeringar och affärsmöjligheter.

Genom bra riskhantering och ett verkansfullt och systematiskt informationssäkerhetsarbete kan ett bra skydd, liksom legal efterlevnad, uppnås. Kursen syftar därför till att ge ett helikopterperspektiv på informationssäkerhet, legala krav och best practises inom området samt att ge verktyg för hur man får med sig ledningsgruppen i denna viktiga fråga. 

”Mycket kompetent föreläsare”

”Kunnig kursledare och bra interaktiva diskussioner”

Ur kursen

 • Vad innebär vår anslutning till Nato nu och framöver?
 • Omvärldsläge och teknisk utveckling
 • Hot och sårbarheter
 • Aktörer och antagonister i cyberrymden
 • Vad innebär informationssäkerhet?
 • Vikten av systematiskt informationssäkerhetsarbete
 • Lagar och föreskrifter inom området
 • Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
 • Riskhantering
 • Ramverk och standarder (med fokus på SS-ISO/IEC 27001)
 • Kontinuitetsplanering
 • Informationsklassificering
 • Ledning av informationssäkerheten
 • Säkerhetsorganisation
 • Säkerhetskultur
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Utbildning och awareness
 • Operativ IT-säkerhet utifrån ett verksamhetsperspektiv
 • Omvärldsbevakning, övervakning och mätning
 • Hotaktörsdriven cybersäkerhet
 • Incidenthantering
 • Outsourcing och kravställning
 • Rapportering och uppföljning
 • Efterlevnad
 • Kontroll och revision
 • Kontinuerlig förbättring och uppföljning
 • Ledningens genomgång

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är ekonomisk beslutsfattare, jurist eller rådgivare åt en ledningsgrupp. Kursen lämpar sig även för andra yrkeskategorier som behöver lära sig mer om informations- och cybersäkerhet.

Kursprogram

13.00Kursen startar
14.30Paus
14.45Fortsättning
16.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

EU:s nya AI-förordning

EU:s nya AI-förordning

 • Webbinarium

Webbinarium: Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

26 sep 2024
Information & anmälan
Totalförsvar och civil beredskap – Regelverk och ansvar

Totalförsvar och civil beredskap – Regelverk och ansvar

 • Nyhet

Vilka krav ställs under höjd beredskap och krig?

26 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
E-förvaltningens juridik 1

E-förvaltningens juridik 1

 • Nyhet

Rättslig reglering och praktiskt arbete: få en överblick över centrala rättsområden och säkerställ kvaliteten på verksamhetens pågående digitaliseringsarbete och e-förvaltning

07 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan