Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Compliancefunktioner har under 2000-talet inrättats i finansiella företag. Funktionen arbetar självständigt men nära företagets högsta ledning och styrelse. Det handlar inte bara om att följa regler utan också kunders, samarbetspartners
och samhällets förväntningar när det gäller att följa regler och praxis inom olika områden.

Denna kurs vänder sig särskilt till verksamheter som inte styrs av krav på en compliancefunktion från myndigheter eller
av andra lagkrav. Kursen innehåller tre delar: 

 1. Hur kan man organisera en compliancefunktion? Hur bestämmer man vilka frågor funktionen ska arbeta med?
  Och hur ska funktionen arbeta effektivt och konstruktivt för att skapa verklig nytta för bevarandet av företagets förtroende på marknaden?
 2. Intressekonflikter – hur kan man förhindra att intressekonflikter, jävssituationer och korruption  uppstår i verksamheten?
 3. Näringspenningtvätt – vad innebär detta och hur kan man arbeta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt?

Ur kursen

 • Så fungerar en effektiv compliancefunktion
 • Klassiska compliancefrågor
 • Hur compliance skapar verklig nytta för företaget
 • Verktyg för att hantera intressekonflikter, jävssituationer och korruption
 • Hur compliance motverkar penningtvätt

Kursfakta

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagschefer, jurister samt alla som arbetar med compliance eller behöver ha kunskap om regelefterlevnad.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning

 • Nyhet

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

18 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?

20 nov 2024
Information & anmälan
Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter

12 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan