Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Är den tilltalade skyldig eller inte? Detta är den centrala frågan i brottmålsrättegångar. Frågan avgörs inte genom att söka
i rättskällorna. Om den tilltalade verkligen har handlat på det sätt som åklagaren påstår är istället något som avgörs genom bevisvärdering. Bevisvärdering kräver en annan metod än den klassiskt juridiska metoden för lagtolkning. För att kunna argumentera framgångsrikt i frågor om bevisvärdering krävs det att man lär sig ett visst sätt att tänka.

I denna kurs beskrivs grunderna för bevisvärderingen i brottmål, såsom beviskrav, bevisbörda och metoder för bevisvärdering. Därtill behandlas ett stort antal specifika frågor av mycket praktisk natur, till exempel hur uppgifter ur polisförhör kan användas och hur uppsåt kan bevisas.

Tanken med kursen är att den ska vara till nytta både för personer med stor erfarenhet av rättegångar i brottmål och de som precis börjat arbeta med området. Kursen kommer att presentera det sätt att tänka som domare använder sig av under bevisvärderingen, men även ge verktyg för att kunna kritisera domstolars bedömningar och i pläderingar kunna argumentera framgångsrikt om hur bevisningen ska värderas.

Kursledarna har lång erfarenhet från domstol, advokatbyrå och universitet och kan därmed ge kursdeltagarna både teoretisk förståelse och praktisk färdighet på området.

I kursen ingår boken ”Bevisning i Brottmål” av Lars Holmgård.

Ur kursen

  • Hur stark ska bevisningen vara för olika delar av gärningsbeskrivningen?
  • Åklagaren har bevisbördan, men kan även den tilltalade få en bevisbörda i vissa fall?
  • Vilka krav ställs på förundersökningen, dvs. hur noggrant polis och åklagare har utrett fallet?
  • Vilka alternativa hypoteser måste uteslutas för att det ska bli fällande dom?
  • Hur bedömer man om ett vittnes uppgifter är tillförlitliga?
  • Vad krävs för att vittnets eller målsägandes utpekande ska kunna läggas till grund för domen?
  • Vad krävs för att domstolen ska anse det bevisat att den tilltalade agerade med uppsåt?

”Väldigt bra och viktigt ämne för oss försvarare. Kul att få både Simons och Lars tankar kring beviskrav och bevisvärdering”

”Båda föreläsarna var mycket bra och bjöd in deltagarna på ett bra sätt i diskussionen..”

”Mycket matnyttigt!”

Kursfakta

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister men även andra som i sin yrkesutövning har användning av ökad kunskap inom ämnet.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna

18 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål

06 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
16 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

  • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan