Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?

Föreläsare

 • Erik Nerep

  Professor
  Handelshögskolan i Stockholm

Kurstillfällen

 • 20
  nov
  2024

  Kl 09:30 – 16:30
  Kursavgift
  9 500 kr inklusive kursmaterial, frukost, fika och lunch. Moms tillkommer.

  Antal kurstimmar
  6
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta exempel på vad som är förbjudet och olagligt, undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.

Under kursdagen ges en introduktion till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt perspektiv. Specifikt kommer flertalet begrepp definieras och diskuteras. Detta inkluderar definition av ”värdeöverföring” i ABL 17:1, inkluderat lån och säkerheter som värdeöverföring och när lån eller säkerheter utgör olaglig värdeöverföring. Vi kommer även att resonera kring rekvisiten ”förmögenhetsminskning” och ”rent affärsmässigt” inom ramen för ABL, jämte undantag för fusion, delning och likvidation. Vidare kommer betydelsen av en civilrättslig och aktiebolagsrättslig checklista redogöras för.

En stor del av bolagsrätten aktualiseras först vid förvärv av bolag. I ljuset av detta kommer vi under kursdagen att genom belysande exempel på förvärvsfinansiering gå igenom de förvärvsspecifika lagregler som finns inom bolagsrätten. Detta inkluderar bland annat förvärvslåneförbudet i ABL 21:5, reglerna om utdelningar efter förvärv samt reglerna om förvärv av aktiebolag med dess egna medel.

”Upplyftande, imponerande kunnighet, lättlyssnat och intressant.”

”Utomordentligt, Erik är både kunnig och trevlig och har en god förmåga att hålla åhörarnas uppmärksamhet på topp

”Imponerande att kunna hålla ett föredrag som verkade passa alla trots olika kunskapsnivå och erfarenheter.

Ur kursen

 • Introduktion till aktiebolagslagens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt perspektiv
 • Rekvisiten ”förmögenhetsminskning” och ”rent affärsmässigt”
 • Undantag för fusion, delning och likvidation
 • Förskottsutdelning, koncernbidrag, m.m.
 • Lån och säkerheter i belysningen av bestämmelserna i
  lån och säkerheter som värdeöverföring, förmögenhetsminskning och affärsmässighet
 • När utgör lån eller säkerheter olaglig värdeöverföring?
 • Relevanta tidpunkter för bedömningarna
 • Koncernkonton och centralkonton
 • Betydelsen av en civilrättslig och aktiebolagsrättslig checklista
 • Verkan av friskrivningar i låne- och säkerhetsavtal
 • Negativklausuler, covenants, bankens aktieövertagande, kontroll, etc.
 • Lån och säkerheter via handelsbolag, kommanditbolag, m.m.
 • Förskottsutdelning som lån
 • Den skatterättsliga stopplagstiftningen
 • Sanktioner
 • Tolkningen av huvudregeln, ”i syfte att”, e.t.c.
 • Minutenlånen
 • Undantagen, dotterbolag, systerbolag, överordnat koncernbolag, etc.
 • Utdelningar efter förvärv
 • Förvärv av aktiebolag med dess egna medel
 • Exempel på förvärvsfinansiering
 • ”Seriös kreditgivning”
 • Lån och säkerheter via kommanditbolag
 • Betydelsen av bankens kontroll över konton, krediter, aktier, negativklausuler, m.m.

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, bolagsjurister, revisorer och andra involverade i företagsöverlåtelser, ägarskiften och generationsskiften.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter

12 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

 • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Redovisning för jurister

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning

13 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
05 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan