Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Är hovrättsprocessen bara en upprepning av tingsrättsprocessen? Eller kan du använda regler och strategier för att förhindra att processen bara blir en repris? Och vad bör du tänka på vid tingsrätten för att säkra framgång i hovrätten?

Under den här dagen får du en genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål och ett mer praktiskt perspektiv på ombudets roll i hovrätten. Hela processen kommer att gås igenom: från hur överklagandet bör vara utformat, bestämmelserna om prövningstillstånd till huvudförhandlingen och hur du kan hantera bevisningen.

Syftet med kursen är att skapa större trygghet i regelverket men även i de praktiska frågorna, hur man faktiskt gör eller borde göra. Föreläsarna har relevanta erfarenheter av tvistemålsprocessen i hovrätten från domar- och ombudsperspektiv. Tid kommer att ges till frågor och diskussion.

”Skickliga och mycket positiva och trevliga föreläsare. Mycket bra kurs med bra urval av ämnen”

”En rejäl genomgång av hovrättsprocessen som jag avgjort kommer att ha nytta av”

”Väldigt givande att höra om hovrättsprocessen inifrån. Handfasta tips och konklusioner. Mycket bra upplägg på genomgång och information”

Ur kursen

  • Vilka beslut och domar kan överklagas?
  • Hur går processen rent faktiskt till i hovrätten för överklagade beslut respektive domar, samt något om referentens och beredningschefens roll
  • Överklagandet – Hur ska det vara utformat, formellt, materiellt och stilistiskt? När begärs ersättning för kostnader? Skälen för prövningstillstånd
  • Ändring av yrkanden och grunder och möjligheterna att åberopa nya bevis
  • Tingsrättsprocessens relevans för hovrättsprocessen
  • Tredskande motpart i hovrätten
  • Sammanträde för muntlig förberedelse i hovrätten?
  • Förlikningsfrågan
  • Huvudförhandlingen (hanteringen av tingsrättens dom. Muntlig sakframställning. Särskilt om möjligheterna till tilläggs-/omförhör. Syn. Frågor utanför bevistema. Plädering)

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister och övriga jurister som önskar få ökad förståelse för hur processen i hovrätten går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till

08 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
28 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål

06 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
16 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan