Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Tillsyn är ett viktigt styrmedel för att säkerställa att krav som ställs utifrån olika förvaltningslagar följs. Tillsyn bedrivs inom skola, socialtjänst, utifrån miljö- och exploateringslagar, över finansmarknad, penningtvätt med flera rättsområden.

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut kräver att man förutom sitt eget rättsområde också behärskar förvaltningsrättens grunder. Kursen ger en överblick över den förvaltningsrätt som träffar tillsynshandläggarens vardag. Kursen innehåller en genomgång av vad som ingår i ett korrekt avfattat tillsynsbeslut, hur man använder sig av viten samt naturligtvis också konkreta skrivtips för ”goda” förelägganden” och andra typer av dokument som ingår i tillsynen. Under kursen ges också möjlighet för deltagarna att öva på att skriva beslut och att diskutera egna erfarenheter från arbetet.

Ur kursen

  • Tillsyn som styrmedel
  • Överblick av förvaltningsrättens grunder
  • Vad ingår i ett korrekt avfattat tillsynsbeslut?
  • Hur använder man sig av viten?
  • Konkreta skrivtips för ”goda” förelägganden”
  • Övningar och diskussioner

”Föreläsaren hade väldigt god kvalité!”

”Kursen gav nya inspirerande sätt att använda språket i tillsynsbeslut”

”Jag fick en ny känsla för vad det är att vara inspektör, en insikt som myndigheten jag jobbar på inte lyckats ge mig under sina introduktionskurser”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till tjänstemän och chefer i stat och kommun som har ansvar för att bedriva tillsyn inom sitt myndighetsuppdrag. Kursen är lämplig både för den som arbetar med tillsyn i en juridisk roll som verksamhetsstöd och för tjänstemän som har andra professionella bakgrunder.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Nationell plan för vattenkraften

Nationell plan för vattenkraften

  • Webbinarium

Webbinarium: Nyhetsuppdatering av den nationella planen för vattenkraften

11 nov 2024
08 maj 2025
Information & anmälan
Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken A till Ö

Miljöbalken är över 20 år men är mer aktuell än någonsin!

24 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Miljöprocessen från samråd till dom

Miljöprocessen från samråd till dom

Fullständig genomgång av miljöprocessen, från ax till limpa

11 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan