Att övertyga domaren!

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Hur kan man öka sina chanser att vinna i tvistemål?

Kursen behandlar de faktorer som påverkare domares beslutsfattande och dömande i tillägg till den rena juridiken samt hur en part med vetskap om detta kan optimera genomslaget för sin talan.

Kursen tar bl.a. upp hur en part kan agera strategiskt och kommunicera effektivt i skriftliga inlagor, vid muntlig förberedelse samt förbereda och genomföra huvudförhandling, inklusive sakframställning, förhör och plädering.

Kursen syftar till att ge praktiska råd och redskap till den som önskar att bli mera framgångsrik i att övertyga domaren i tvistemål.

Ur kursen

  • Vilka faktorer kan antas påverka en domares beslutsfattande och dömande;
  • Hur skriftliga inlagor kan utformas för att öka deras genomslagskraft;
  • Hur en part strategiskt bör positionera sig inför muntlig förberedelse;
  • Hur en part bör lägga upp sakframställning, förhör och plädering för maximal effekt;
  • Hur talan inför hovrätten bör läggas upp för att bli effektiv.

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar med dispositiva tvister inför domstolar och skiljenämnder.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att tvista i hovrätt

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

29 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Vässa din skriftväxling!

Vässa din skriftväxling!

  • Webbinarium

Webbinarium: Att skriva inlaga som ombud

10 sep 2024
12 mar 2025
Information & anmälan