Att bemöta rättshaveristiskt beteende

Webbinarium: Hur beteendet yttrar sig, vad som kan orsaka det samt redskap för att hantera agerandet

Föreläsare

Kurstillfällen

 • 09
  sep
  2024

  Kl 09:00 – 12:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här
 • 09
  dec
  2024

  Kl 09:00 – 12:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här
 • 10
  mar
  2025

  Kl 09:00 – 12:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här
 • 16
  sep
  2025
  Funckens gränd 1, Stockholm
  Kl 09:00 – 12:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

Vissa människor är svåra att gå till mötes och uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kan det kallas för ”rättshaveristiskt beteende”.

Hur kan ett rättshaveristiskt beteende yttra sig på en arbetsplats och vad kan orsaka att en individ framstår som en rättshaverist? Webbinariet ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Med pandemier och andra omvälvande händelser i åtanke kommer även frågan om hur en samhällskris påverkar rättshaveristens beteende att behandlas.

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer utan agerar istället utifrån juridiska processer. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Ur kursen

 • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
 • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende?
 • Hur påverkas beteendet av en samhällskris?
 • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
 • Domar och beslut från JO, IVO, Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar

”Suveränt duktig och inspirerande talare!”

”Föredraget var mycket pedagogiskt planerat och mycket intressant. Informativt innehåll som presenterades på ett väldigt trevlig och lättsamt sätt. Bra blandning av fakta/forskning, exempel och mycket bra tips”

”Det bästa jag hört på många år. Otroligt strukturerat, konkret, matnyttigt, användbart”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågor.

Kursprogram

09.00Kursen startar
12.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här