Allt du behöver veta om skiljeförfarande

Under den här kursdagen redogörs hur skiljeförandet går till från början till slut

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Om du processar i domstol kan det hända att du också behöver företräda dina klienter i skiljeförfarande. Under den här kursdagen redogör vi för hur skiljeförandet går till från början till slut. Du får en teoretisk och praktisk grund så att du kan ta tillvara din klients intressen även i ett skiljeförfarande.

Vi går igenom de viktigaste skillnaderna mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande och vi redogör för olika regelverk och former av skiljeförfarande. Under dagen behandlas påkallelse av skiljedom, svarsskrift och övrig skriftväxling under förfarandet, bevisfrågor i skiljeförfaranden och slutförhandling. Vi går också igenom reglerna om edition och bevisupptagning i domstol under skiljeförfarandet.

Vi belyser dessutom vilka överväganden ombuden bör göra initialt, vid utseende av skiljedomare och nämndens ordförande och i uppstarten av förfarandet – vilka frågor är viktigast att komma överens eller besluta om? Vi går igenom relevant praxis från klanderprocesser och diskuterar strategiska överväganden.

Efter kursen ska du känna dig trygg i hur ett skiljeförfarande går till och vilka som är de viktigaste frågorna.

Ur kursen

  • Hur skiljer sig ett skiljeförfarande från en domstolsprocess
  • Vad finns det för regelverk och former av skiljeförfarande
  • Skiljenämndens behörighet – skiljeavtalet och dess räckvidd
  • Hur utses en skiljenämnd och hur är man strategisk
  • Hur ett skiljeförfarande går till i praktiken, från första skrift till slutförhandling
  • Handläggningen i skiljeförfarande, från första skrift till slutförhandling

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till ombud som processar i kommersiella tvister men även till alla som helt enkelt vill lära sig mera om skiljeförfaranden.

Kursprogram

08.30Registrering och frukost
09.00Inledning
10.15Fika
10.30Fortsättning
12.00Lunch
13.15Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att tvista i hovrätt

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

29 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att övertyga domaren!

Att övertyga domaren!

  • Nyhet

Öka dina chanser att vinna i tvistemål

15 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan