Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter

Föreläsare

 • Erik Nerep

  Professor
  Handelshögskolan i Stockholm

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

De två viktigaste grunddokumenten i ett aktiebolag är aktieägaravtalet och bolagsordningen. Trots detta är utformningen av dessa dokument i regel standardmässiga och också ofta relativt kortfattade i svenska aktiebolag.

Såväl aktieägaravtalet som bolagsordningen har som grundläggande syfte (utöver vad gäller bolagsordningens uppfyllande av de lagstadgade kraven) att skapa en i alla avseenden effektiv ordning för beslutsfattandet och driften av verksamheten i aktiebolaget. Ofta återspeglas inte den betydelsen i den omsorg med vilken dokumenten borde utformas. Ett väsentligt ändamål är givetvis också att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter kring fördelning av kompetens, vinst, etc.
i bolaget.

”Erik Nerep är kunnig och intresseskapande. Jag kom för att fräscha upp mina kunskaper i ämnet, det överträffades med råge”

”Fantastiskt att få lyssna till en så kunnig föreläsare som på ett ledigt och pedagogiskt sätt tog oss igenom ämnet. Mycket givande kurs”

”Utomordentligt, Erik är både kunnig, trevlig och engagerad

Ur kursen

 • Aktieägaravtalet och bolagsordningen i det aktiebolagsrättsliga systemet;
  Allmänt om aktieägaravtalets och bolagsordningens funktion
  Vad brukar aktieägaravtalet och bolagsordningen innehålla?
 • Vilken status har bolagsordningen?
 • Aktieägaravtalet som substitut eller komplement i bolagsordningen;
  Aktieägaravtalets standardklausuler
  Ändamålsklausuler och aktiefördelning
 • Bolagsstyrning: Styrelsearbete, styrelsebeslut och styrelsesammansättning: bolagsstämmobeslut
 • Aktieägaravtalet som enkelt bolag: konsekvenser för avtalets tillämpning och upplösning
 • Vinstfördelning
 • Avtalstid
 • Konfliktlösning
 • Hembudsförbehåll i aktieägaravtal eller bolagsordning

Kursfakta

Målgrupp

Advokater med inriktning mot aktiebolagsrätt, bolagsjurister, skattejurister och revisorer.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter

Vad är förbjudet och olagligt? Vad är undantaget, lagligt och tillåtet?

20 nov 2024
Information & anmälan
Optimera ditt avtalsskrivande

Optimera ditt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

18 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
15 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Redovisning för jurister

Redovisning för jurister

Introduktion till redovisning, bokslut, samt läsa och förstå en årsredovisning

13 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
05 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan