Victor Hensjö, som är domarutbildad i allmän domstol, har mångårig erfarenhet av lagstiftningsarbete från Justitiedepartementet och har varit huvudansvarig handläggare vid framtagandet av den nya förverkandelagstiftningen och lagstiftningen om företagsbot. Han har även varit expert i flera statliga utredningar, däribland 2020 års förverkandeutredning. 

Victor har därutöver företrätt Sverige i internationella förhandlingar på förverkandeområdet i Financial Action Task Force (FATF) och Europarådet samt under ett antal år arbetat med frågor kopplade till den straffrättsliga penningtvättslagstiftningen.

Victor Hensjö håller i följande kurser