Victor Ahlqvist leder Copenhagen Economics statsstödsgrupp och arbetar löpande med ekonomisk analys och rådgivning i statsstödsärenden för både offentliga och privata aktörer. Han har erfarenhet av bedömningar om åtgärder sker på marknadsmässiga grunder, användning av ekonomiska metoder vid bedömning av proportionalitet och bedömning av ekonomiska effekter av statligt stöd.

Victor biträder regelbundet klienter med att förbereda dokumentation för möjliga statsstödsgranskningar och vid statsstödsanmälningar till Europeiska Kommissionen.

Victor sitter vidare i styrgruppen för Statsstödsnätverket och föreläser regelbundet för klienter på temat ekonomiska analys i statsstödsärenden.

Victor arbetar även brett med ekonomisk analys i konkurrensärenden inklusive missbruk av dominerande ställning, karteller, avtalsfrågor och förvärv. Han arbetar särskilt i ärenden hos konkurrensmyndigheter i Norden och Europeiska Kommissionen.

Victor Ahlqvist håller i följande kurser