Ulrika Rogland är advokat och arbetar huvudsakligen som målsägandebiträde och med vårdnadstvister. Ulrika tar även uppdrag som särskild företrädare och företrädare i LVU-mål och migrationsärenden.

Ulrika har tidigare arbetat som domare och åklagare och har stor erfarenhet av brott mot barn, relationsvåld, sexualbrott och hedersvåld. Hon hade som åklagare flera uppmärksammade mål, bland annat Alexandramålet och mordet på Lugna Gatan.

Ulrika känner ett stort engagemang för barn och för brottsoffers säkerhet. Hon har särskild erfarenhet och kunskap kring säkerhet i vårdnadsmål.

Ulrika deltar ofta i debatten för att påverka lagstiftning och öka kunskapen om brott mot barn, sexualbrott och våld i nära relationer.

Ulrika Rogland håller i följande kurser