Susanne Klingström-Larson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat som ledare inom IT, marknad och försäljning. Under sina elva år som IT-chef har Susanne haft ansvar för utveckling, drift, övervakning och support på ett antal större myndigheter. Hon har under lång tid också arbetat som incidentledare med det yttersta ansvaret för att hantera större incidenter har gett kompetens och underlag för att kunna förklara vad som kan hända om en organisations IT miljö inte hanteras rätt.

Sedan 2018 föreläser Susanne inom management, IT och informationssäkerhet, och har också verkat som mentor inom området.

Susanne Klingström-Larson håller i följande kurser