Simon Andersson är jur. dr. i processrätt samt universitetslektor vid Stockholms universitet samt post doc vid Uppsala universitet.

Simon har mångårig erfarenhet av undervisning på juristlinjen och för praktiskt verksamma jurister, bland annat om bevisprövningar för Migrationsverket och för Domstolsverket. Han har även varit kursföreståndare för specialkurserna Migrationsrätt och Förundersökning på juristlinjen vid Stockholms universitet.

Simon har publicerat böcker och artiklar främst inom ämnet straffprocess. Sedan hösten 2018 genomför han ett forskningsprojekt om förvar i utlänningsärenden vid Uppsala universitet. Han disputerade 2016 med avhandlingen Skälig misstanke samt är medförfattare till senaste upplagan av boken Prövning av migrationsärenden (Norstedts Juridik 2018). 

Simon har tidigare arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå.

Simon Andersson håller i följande kurser