Sanna Wolk är förbundsordförande i SULF. Hon är svensk jurist och professor, specialiserad på immaterialrätt. Sanna är knuten till Kungliga Tekniska Högskolan.

Sanna Wolk håller i följande kurser