Sandra Larsson är jurist på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med att överpröva kommunala beslut enligt PBL. Hon föreläser även på Kungliga Tekniska Högskolan i kurser om samhällsbyggnad.

Sandra har dessutom varit del av en expertgrupp som tagit fram Boverkets webbutbildning om byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Tidigare har hon arbetat som tillsynsjurist och bygglovshandläggare på kommunen.

Sandra Larsson håller i följande kurser