Robin Oldenstam är sedan mer än 25 år specialiserad på kommersiella tvister i domstol och i skiljeförfaranden. Han är också styrelseordförande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) och styrelsemedlem i det finska skiljedomsinstitutet (FAI).

Mellan åren 2015-2021 var Robin den svenska representanten i ICC:s International Court of Arbitration och under åren 2010-2014 var han ordförande i the Swedish Arbitration Association (SAA), som är den ledande föreningen inom skiljeförfaranden i Sverige.

Robin Oldenstam har agerat ombud i ett synnerligen stort antal tvister inom en rad olika rättsområden och branscher. Han har också betydande erfarenhet som skiljedomare och har varit såväl ensam skiljedomare som ordförande i ett stort antal mål.

Robin Oldenstam är kursansvarig för Advokatsamfundets obligatoriska kurs i processteknik och föreläser regelbundet inom skiljeförfarande- och processrätt vid flera svenska universitet och på andra kurser för professionell fortbildning.

Han är huvudförfattare till Mannheimer Swartlings Guide till Kommersiell Tvistlösning och har därtill författat ett flertal artiklar i juridiska tidskrifter.

Robin Oldenstam håller i följande kurser