Per Furumo, retorikkonsult, talarcoach och föreläsare, arbetar till mer än femtio procent med jurister varav advokater utgör den största gruppen. Sedan 2010 är hans föreläsningar en del av Advokatsamfundets utbildningsprogram för både blivande och verksamma advokater.

Utöver detta gör han uppdrag direkt för byråer både på affärs- och brottmålssidan. Han har vid tre tillfällen bistått advokater inför mål i HD. Utöver uppdragen för advokater håller Per också kontinuerligt föreläsningar för Åklagarmyndigheten liksom då och då inom domstolsväsendet.

Bland uppdragsgivarna utanför det juridiska fältet finns bl.a. EU-kommissionen, Regeringskansliet och Karolinska Institutet samt offentliga personer inom politik och näringsliv.

Per Furumo håller i följande kurser