Pär-Anders Granhag är professor vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. Pär-Anders har under 20 års tid forskat om bland annat lögndetektion och vittnesmål. Han har vidare utbildat praktiserande jurister inom förhörsteknik och lögndetektion. Bland hans uppdragsgivare finner vi FBI, FN, Polishögskolan och LAPD. 

Pär-Anders har publicerat närmare 200 artiklar om lögndetektion och vittnesmål. Han är även författare och utgivare av fem böcker, bland annat ”The detection of deception in Forensic Contexts” (Cambridge University Press, 2004) och ”Forensic psychology in context: Nordic and International approaches” (Willan Publishing, 2010). 

Pär-Anders Granhag håller i följande kurser