Mattias Nilsson är advokat, verksam vid egen byrå inriktad mot entreprenadrätt, tvister och central civilrätt. Han har tidigare varit bolagsjurist inom NCC och dessförinnan advokat vid White & Case Advokat AB där han främst arbetade med entreprenadtvister.

Mattias föreläser i entreprenadrätt, bland annat på juristutbildningen i Stockholm och Högskolan i Gävle. Han håller även kurser för yrkesverksamma – såväl tjänstemän i byggsektorn som jurister.

Mattias Nilsson håller i följande kurser