Margaretha Svenning är miljöjurist och fil dr. Hon arbetar för närvarande som juridisk företrädare och rådgivare för miljöorganisationen Älvräddarna, enskilda sakägare m fl och som föreläsare och författare.

Margarethas styrka är hennes akademiska bakgrund, med forskningsarbete och undervisning, kombinerat med gedigen kunskap inom praktiskt miljöarbete. I sitt tidigare arbete vid Länsstyrelsen i Skåne hade Margaretha särskilt ansvar för samråd inför miljöprövning, myndighetsfrågor och bedömningar vid prövning av stora industriverksamheter. Som verksamhetsstöd vid en stor myndighet har Margaretha utvecklat gedigen erfarenhet inom såväl miljöprövning som miljötillsyn, liksom avseende allmänna offentligrättsliga frågor. Hon har arbetat specialiserat med inriktning med naturvårdsjuridik.

Margaretha har även arbetat med ett par större statliga utredningar, som expert inom Seveso III utredningen för försvarsdepartementet, samt med en utredning om allemansrätten för Naturvårdsverkets räkning. Hennes kunskaper inom miljöjuridiken tar sig också uttryck i hennes arbete för ett av våra större juridiska förlag, där hon ger djupgående kommentarer kring frågor i Miljöbalken.

Margaretha Svenning håller i följande kurser