Marcus Radetzki är professor samt rättsvetenskaplig författare. Marcus blev juris kandidat 1992 och juris doktor 1998. Tidigare har han varit verksam som universitetslektor vid Örebro universitet. Han tillträdde en professur i civilrätt vid Stockholms universitet år 2009. Dessutom har han skrivit böcker om bland annat skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Marcus Radetzki håller i följande kurser