Lena Sandström är adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Lena Sandström håller i följande kurser