Lars Holmgård är lagman vid Sveriges domstolar. Lars har tidigare, före sammanslagning, varit rådman vid olika värmländska tingsrätter.

Han har skrivit flera böcker och artiklar, bl.a. böckerna Notariebrottmål, Notarietvistemål och, tillsammans med Jan Wallgren, God man, förvaltare och förmyndare. Han är även författare till boken Bevisning i brottmål där han blandar sina mångåriga praktiska erfarenheter med vetenskapliga ståndpunkter.

Lars Holmgård håller i följande kurser