Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har han gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former, bl.a. inom Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser.

Jörgen ingick i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst.

Jörgen är vidare adjungerad professor i Law enforcement intelligance vid Mercyhearst University, Pennsylvania USA och föreläser nu inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan. Här har han även byggt upp utbildningen kring ämnet Financial intelligence.

Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten så väl som ett brett kontaktnät med experter inom informations- och rättslig samverkan. Jörgen är en strategisk rådgivare med vana att hjälpa organisationer att utveckla säkerhetsfunktioner inom bland annat personalsäkerhet, strategier, ledningssystem och programuppbyggnad. Med sitt breda internationella nätverk kan Jörgen även hjälpa organisationer med internationell samverkan inom bland annat rättsväsende.

Jörgen Holmlund håller i följande kurser