Johan Söderberg är delägare i konsultbolaget Peak Procurement och har universitetsexamen i såväl juridik som ekonomi. Han har arbetat med inköps- och upphandlingsfrågor i mer än 15 år, både i Sverige och internationellt. Johan har mycket god kunskap om upphandlingslagstiftningen och dess praktiska tillämpning.

Johan har omfattande praktisk erfarenhet av att upphandla såväl kvalificerade tjänster som varor, både för upphandlande myndigheter och för privata företag. Han har även stor erfarenhet av strategiskt inköpsarbete såsom organisationsutveckling och kategoristyrning.

Johan Söderberg håller i följande kurser