Johan Lycke har över 20 års erfarenhet som jurist inom bank-, finans- och värdepapperssektorn. Han har haft återkommande uppdrag som sekreterare för olika utredningar bla Marknadsmissbruksutredningen (2003-2004 och 2012-2014) och Värdepappersmarknadsutredningen (2004-2006 och 2013-2015).

Uppdragen på det lagstiftande området har flankerats av positioner som compliance officer på SEB, Swedbank LCI och Svenska Handelsbanken Capital Markets. Numera är han rådgivare åt ett antal finansiella företag.

Johan skriver även lagkommentarer till marknadsmissbruksförordningen och till lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Johan Lycke håller i följande kurser