Jesper Johansson är jur. dr i finansrätt och disputerade 2016 vid Stockholms universitet på en avhandling med EU-skatterättslig inriktning. Idag bedriver han postdoktoral forskning i internationell fåmansföretagsbeskattning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under 10 år var han kursföreståndare för specialkursen i internationell skatterätt vid Stockholms universitet. På sin nuvarande arbetsplats är han kursföreståndare för specialiseringskurserna i skatterätt.

Jesper Johansson håller i följande kurser